پروژه های در حال اجرا

 نصب و راه اندازی سدلهای سایت صادرات ، نصب ، تست دو راه اندازی 4000 پوزیشن سدل گذاری

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
 48384075 فولاد مبارکه بندرعباس 95/11/18  96/11/18 95%  2/160/000/000

 

 

 

магазин детских мультфильмов
шрифты для photoshop