پروژه های در حال اجرا


پروژه های در حال اجرا

 نصب و راه اندازی سدلهای سایت صادرات ، نصب ، تست دو راه اندازی 4000 پوزیشن سدل گذاری

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
 48423220 فولاد مبارکه بندرعباس 95/11/18  96/11/18 95%  2/160/000/000

 

ادامه مطلب ...

اجرای عملیات برشکاری و آماده سازی قراضه های سبک و سنگین و بازیابی مواد در بخش حمل مواد- اسکارف، برش و شره زنی تختال ها در واحد 28 در ناحیه فولاد سازی

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
 48417941 فولاد مبارکه اصفهان 96/01/15 97/01/15 40% 24/398/000/000

 

ادامه مطلب ...

خرید 4000 عدد سدل جهت سایت صادرات بندرعباس

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48384075 فولادمبارکه بندرعباس 95/11/04 ----------- 95% 32/158/560/000

 

 

 

 

اصفهان-خیابان سهرودری-ساختمان کیمیا-واحد 10 - کدپستی 8177776599 نلفن 5- 37788804 031

s5 logo

دفتر مجتمع فولاد مبارکه:

خيابان راه آهن- پشت تعميرگاه لوکو موتيو تلفن: 031-52733727

سایت شهید خرازی شرکت مهندسی کویر تلفن: 031-52734468

 

راه های تماس با ما:

پست الکترونیک : info@kavir-co.com

تلفن : 37788804-031

تلفکس : 37788805-031

 


twitter
Twitter

twitter
Facebook

twitter
RSS

twitter
YouTube