پروژهای تکمیل شده

بسته بندي و جابجائي محصولات نورد گرم

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
 48195925 فولاد مبارکه اصفهان  1382/02/01  1383/05/13 100%  2,826,610,000

 

 

 

 

магазин детских мультфильмов
шрифты для photoshop