پروژهای تکمیل شده

اجراي عمليات كارهاي اسكلت فلزي در نواحي مختلف مجتمع فولاد مباركه و ناحيه نورد پيوسته سبا

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
 48253783 فولاد مبارکه اصفهان  1386/10/14 1387/10/14 100%  3760912313

 

 

 

 

магазин детских мультфильмов
шрифты для photoshop