پروژهای تکمیل شده

عمليات طراحي،تهيه و تدارك تجهيزات ساخت داخل و خارج كشور بصورت EPC واحد كروم كاري غلطكهاي نورد سرد و الحاقيه مربوطه

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48318092 فولاد مبارکه اصفهان 1391/02/23 1392/02/22 100% 17759335929

 

 

 

магазин детских мультфильмов
шрифты для photoshop