پروژهای تکمیل شده


پروژهای تکمیل شده

انجام عمليات ساخت و نصب تجهيزات مكانيكي و سيالاتي در نواحي مختلف مجتمع فولاد مباركه

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
 48207853 فولاد مبارکه اصفهان  1383/06/08 1384/12/29 100% 2787100452 

 

 

 

 

انجام عمليات ساخت و نصب تجهيزات مكانيكي و سيالاتي در نواحي مختلف مجتمع فولاد مباركه

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48207853 فولاد مبارکه اصفهان  1384/01/01 1384/12/15 100% 790,422,290 

 

 

 

 

اجراي عمليات مربوط به  انبارداري در انبارهاي مواد مصرفي و ادوات شركت فولاد مباركه

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
 48213907 فولاد مبارکه اصفهان  1383/12/01 1384/02/30 100% 1,095,285,190 

 

 

 

 

مونتاژ و دمونتاژ چوكهاي كاري و پشتيبان وتعميرات كارگاه غلتك نورد گرم مجتمع فولاد مباركه

شماره قرارداد کارفرما محل  اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
 48211285 فولاد مبارکه اصفهان  1383/12/09 1384/11/30 100% 1,620,600,000 

 

 

 

 

تهيه، ساخت و نصب شاهين جرثقيل مجتمع فولاد مباركه

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48212998 فولاد مبارکه اصفهان 1384/03/25 1384/12/24 100% 604,000,000 

 

 

 

 

اصفهان-خیابان سهرودری-ساختمان کیمیا-واحد 10 - کدپستی 8177776599 نلفن 5- 37788804 031

s5 logo

دفتر مجتمع فولاد مبارکه:

خيابان راه آهن- پشت تعميرگاه لوکو موتيو تلفن: 031-52733727

سایت شهید خرازی شرکت مهندسی کویر تلفن: 031-52734468

 

راه های تماس با ما:

پست الکترونیک : info@kavir-co.com

تلفن : 37788804-031

تلفکس : 37788805-031

 


twitter
Twitter

twitter
Facebook

twitter
RSS

twitter
YouTube